skip to Main Content

Inschrijven Mini Dutch Mini Rally 2019

6 oktober 2019 Achterhoek

Voorwaarden

Deelname aan de Mini Dutch Mini Rally op 6 oktober 2019 kost € 150,-. Deze prijs is voor een equipe van twee personen.

In het inschrijfgeld zijn de volgende zaken inbegrepen; deelname aan de rally met een equipe van 2 personen, koffie/thee met wat lekkers bij de start, een goed verzorgde lunch, een diner bij de finish, roadbooks, een duidelijke uitleg van de te rijden route (na afloop) en twee rallyschilden.

De inschrijving wordt geaccepteerd wanneer het rallysecretariaat van de Stichting Dutch Mini Rally het volledig ingevulde digitale inschrijfformulier (dit formulier) en het totale inschrijfgeld heeft ontvangen. Inschrijvingen waarvan de iDeal betaling niet voltooid is, zijn ongeldig.

Het totale inschrijfgeld zal worden terugbetaald:
• Aan inschrijvers waarvan de inschrijving door de organisatie niet geaccepteerd wordt.
• Aan deelnemers die vóór 01-09 -2019, 24:00 uur de organisatie schriftelijk (per mail) melden hun inschrijving in te trekken.

Het inschrijfgeld zal gedeeltelijk terug betaald worden:
• Volledig inschrijfgeld, minus 50% wanneer de deelnemer zich schriftelijk terugtrekt na 01-09-2019 maar vóór
10-09-2019, 24:00 uur.

Als de deelnemer na 10-09-2019, 24:00 uur, de inschrijving intrekt zal geen terugbetaling van het inschrijfgeld plaatsvinden.

Het volledige bedrag aan inschrijfgeld dient direct per iDeal te worden betaald. Zorg zelf voor een adequate reis- en annuleringsverzekering.

De stichting, uitzetters en sponsoren sluiten iedere aansprakelijkheid, voor zowel directe als indirecte schade van welke aard dan ook, uit. De deelnemers vrijwaren de stichting, de uitzetters en sponsoren tegen eventuele aanspraken van derden.

Privacy statement gebruik fotomateriaal

De organisatie van de Dutch Mini Rally kan beeldmateriaal van het evenement op zijn social media kanalen plaatsen. Hierbij worden personen nooit herkenbaar in beeld gebracht en worden kentekens van deelnemende auto’s altijd afgeschermd. De organisatie is niet verantwoordelijk voor beeldmateriaal dat door deelnemers wordt gemaakt en door deelnemers op hun eigen social media accounts geplaatst wordt.

E-mail adres

Let op! Het hier opgegeven e-mail adres zal door de organisatie gebruikt worden om met u te communiceren! Controleer dus goed welk e-mail adres er wordt opgegeven. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van een wijziging in deze gegevens.

Er zijn geen plaatsen meer beschikbaar.

Back To Top