Ga naar hoofdinhoud

Dutch Mini Rally 2024 / Wales / 28 april 2024 – 4 mei 2024

Voorwaarden

Deelname aan de Dutch Mini Rally 2024 kost € 2.400,-.

Deze prijs is voor een equipe van twee personen. In deze prijs zit het volgende inbegrepen; deelname aan de rally met één equipe van 2 personen, overtocht Rotterdam – Hull op 28 april 2024 incl. buitenhut en auto. Vier hotelovernachtingen op basis van diner, tweepersoonskamer en ontbijt, lunch in een pub op alle dagen, alle roadbooks, het gebruik van de Rallycheck app, 2 rallyschilden, iedere dag een uitleg van de juiste route, overtocht Harwich – Hoek van Holland op 3 mei 2024 incl. buitenhut, auto, en diner aan boord voor 2 personen. Daarnaast ook technische assistentie tijdens de rally van de service crew van Ben van Leeuwen.

Mocht u extra opties hebben aangekruist dan dient u de daar genoemde bedragen ook over te maken. Let op! Maaltijden aan boord (bij)boeken is mogelijk maar is duurder dan vooraf boeken (via organisatie rally).

De inschrijving wordt geaccepteerd wanneer het rallysecretariaat van de Stichting Dutch Mini Rally het digitale inschrijfformulier en de nonrefundable aanbetaling van € 300,- heeft ontvangen. Het (restant van het) totale inschrijfgeld dient vóór 01-01-2024 te zijn ontvangen.

Annulering door deelnemer

Het totale inschrijfgeld zal worden terugbetaald:

  • Aan inschrijvers waarvan de inschrijving door de organisatie niet geaccepteerd wordt.

Het totale inschrijfgeld, minus de nonrefundable aanbetaling, zal worden terugbetaald:

  • Aan deelnemers die vóór 01-01-2024, 24:00 uur de organisatie per mail melden hun inschrijving in te trekken.

Het inschrijfgeld zal gedeeltelijk terugbetaald worden:

  • Volledig inschrijfgeld, minus 50% wanneer de deelnemer zich schriftelijk terugtrekt na 01-01-2024 maar vóór 01-02-2024, 24:00 uur.
  • Als de deelnemer na 01-02-2024, 24:00 uur, de inschrijving intrekt zal geen terugbetaling van het inschrijfgeld plaatsvinden.

Annulering door organisatie

Als het evenement door overmacht niet doorgaat, zal de organisatie 100% van het inschrijfgeld terugbetalen, minus de op dat moment gemaakte kosten. Overmacht is iedere gebeurtenis of omstandigheid buiten de macht van de organisator, of andere door een overheid opgelegde maatregel, waardoor het evenement geen doorgang kan vinden.

Mocht het evenement geen doorgang vinden omdat er te weinig deelnemende equipes hebben ingeschreven, dan zal de organisatie 100% van het inschrijfgeld terugbetalen, minus de op dat moment gemaakte kosten.

Betaling

Het volledige bedrag aan inschrijfgeld, minus de bij de inschrijving betaalde aanbetaling, dient vóór 01-01-2024 te worden overgemaakt. Het bedrag dient te worden overgemaakt op bankrekening IBAN: NL29RAB0 0118398121 t.n.v. de penningmeester van de Dutch Mini Rally te Goor o.v.v. DMR2024, de naam van de equipe (bestuurder en navigator). Zorg zelf voor een adequate reis- en annuleringsverzekering.

De stichting, uitzetters en sponsoren sluiten iedere aansprakelijkheid, voor zowel directe als indirecte schade van welke aard dan ook, uit. De deelnemers vrijwaren de stichting, de uitzetters en sponsoren tegen eventuele aanspraken van henzelf of derden.

Keuze maaltijden overtochten boot

Standaard zit in het inschrijfgeld het diner voor de overtocht Harwich – Hoek van Holland op 3 mei 2024 inbegrepen. Hieronder kunt u aangeven welke maaltijden u graag extra wilt bijboeken tegen genoemde kosten.

  • Diner op afvaart Rotterdam – Hull € 27,- per persoon. € 54,- per equipe.
  • Ontbijt op afvaart Rotterdam – Hull € 14,- per persoon € 28,- per equipe.
  • Ontbijt op afvaart Harwich – Hoek van Holland € 14 per persoon. € 28,- per equipe.

Privacy statement gebruik fotomateriaal

De organisatie van de Dutch Mini Rally kan beeldmateriaal van het evenement op zijn social mediakanalen plaatsen. Hierbij worden personen nooit herkenbaar in beeld gebracht. De organisatie is niet verantwoordelijk voor beeldmateriaal dat door deelnemers zelf wordt gemaakt en door deze deelnemers op hun eigen social media-accounts geplaatst wordt.

E-mail adres correspondentie

Let op! Het hier opgegeven e-mailadres zal door de organisatie gebruikt worden om met u te communiceren! Controleer dus goed welk e-mailadres er wordt opgegeven. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van een wijziging in deze gegevens.

Rallycheck-app gegevens

Deelnemende equipes wordt bij de inschrijving gevraagd het telefoonnummer en het email adres door te geven waarmee de app is gedownload. Wijzigingen in deze gegevens dienen de deelnemers zelf door te geven via dickvanlierop@hotmail.com. Het wijzigen van deze gegevens kan tot uiterlijk 25 april 2024.

Inschrijfformulier

De inschrijving is gesloten.

Back To Top