skip to Main Content

Inschrijven Mini Dutch Mini Rally 2021

3 oktober 2021

Voorwaarden

Deelname aan de Mini Dutch Mini Rally op 3 oktober 2021 kost € 180,-. Deze prijs is voor een equipe van twee personen. In het inschrijfgeld zijn de volgende zaken inbegrepen; deelname aan de rally met een equipe van 2 personen, koffie/thee met wat lekkers bij de start, een goed verzorgde lunch, een diner bij de finish, rallyschild, routeboeken en een duidelijke uitleg van de te rijden route (na afloop). De inschrijving wordt geaccepteerd wanneer de Stichting Dutch Mini Rally het volledige inschrijfgeld heeft ontvangen. Inschrijvingen zonder betaling worden niet geaccepteerd. Vanwege de korte termijn waarop de Mini Dutch Mini rally plaatsvindt na inschrijving, zal bij annulering door een deelnemer geen restitutie van het inschrijfgeld plaatsvinden. In het geval dat vanuit uitgevaardigde regelgeving (overheidswege) het organiseren van de Mini Dutch Mini Rally op 3 oktober 2021 onverhoopt onmogelijk blijkt dan zal organisatie iedere equipe het inschrijfgeld terugbetalen minus de tot op dat moment gemaakte kosten.

De stichting, organisatie en sponsoren sluiten iedere aansprakelijkheid, voor zowel directe als indirecte schade van welke aard dan ook, uit. De deelnemers vrijwaren de stichting, de uitzetters en sponsoren tegen eventuele aanspraken van derden.


Totaal

Back To Top