skip to Main Content

Inschrijven Dark Dutch Mini Rally 2022

22 januari 2022

Voorwaarden

Deelname aan de Dark Dutch Mini Rally op 22 januari 2022 kost € 95,-. Deze prijs is voor een equipe van twee personen. In het inschrijfgeld zijn de volgende zaken inbegrepen; deelname aan de rally met een equipe van 2 personen, koffie/thee met wat lekkers bij de start, een stamppot en de bitterbal bij de finish, rallyschild, routeboeken en een duidelijke uitleg van de te rijden route (na afloop). De inschrijving wordt geaccepteerd wanneer de Stichting Dutch Mini Rally het volledige inschrijfgeld heeft ontvangen. Inschrijvingen zonder betaling worden niet geaccepteerd. Als op maandag 3 januari 2022 minder dan 20 equipes hebben ingeschreven, of op dat moment geldende Corona-maatregelen maken het organiseren van een rally niet mogelijk, dan wordt het volledige inschrijfgeld geretourneerd. Vanzelfsprekend gelden bij de start-, diner- en finishlocatie de Corona-maatregelen zoals het kunnen tonen van een QR-code.

De stichting, organisatie en sponsoren sluiten iedere aansprakelijkheid, voor zowel directe als indirecte schade van welke aard dan ook, uit. De deelnemers vrijwaren de stichting, de uitzetters en sponsoren tegen eventuele aanspraken van derden.Totaal

Back To Top