skip to Main Content

DMR 2021

Minivrienden,

Het zijn rare tijden. Dachten we in maart 2020 nog dat we vast in mei 2021 wel in rustiger vaarwater terecht gekomen zouden zijn, moeten we nu constateren dat het nog steeds niet goed gaat met alle besmettingen rond het Corona virus.

Als bestuur hebben we de afgelopen weken niet stil gezeten. April komt steeds dichterbij en ook wij moeten keuzes maken en beslissingen nemen over de door ons allen zo gewenste rally in april.

Het moge duidelijk zijn, het organiseren van een evenement in Engeland is, gezien alle recente ontwikkelingen, geen sinecure. Engeland heeft inmiddels een eigen nog besmettelijkere variant op het Covid-19 virus gekregen. En deze variant is nu ook een groot probleem aan het worden voor Nederland. En welke mutaties staan ons wellicht in de toekomst nog te wachten? En hoe zit het met het tijdspad van de vaccinaties? Te veel variabelen die niet duidelijk zijn.

Voor ons staat de gezondheid van zowel de crew als de deelnemers onveranderd op de eerste plaats. We willen geen onnodige risico’s lopen betreffende ieders gezondheid, maar zeker ook financieel niet. En we willen en moeten ons aan de door de overheden uitgevaardigde regels houden, uiteraard. In ons geval dan m.n. de regels van Nederland en de U.K. – Engeland.

Het bestuur heeft daarom met pijn in het hart moeten besluiten dat het organiseren van de Dutch Mini Rally in april 2021 niet mogelijk is. Begin Februari zouden we aan betalingsverplichtingen moeten voldoen en in maart moet de rally nagereden worden in Engeland. Zaken die geld kosten en zaken die nu, gezien de huidige regelgeving simpelweg ook niet mogelijk zijn. Daarom kunnen we alleen maar besluiten dat april niet haalbaar is. We hebben eigenlijk zo lang mogelijk gewacht, hopend dat er wellicht toch nog een mogelijkheid zou zijn. Wellicht gewacht tegen beter weten in. Maar het is nu de tijd dit besluit definitief te nemen en daarover jullie bij deze van op de hoogte te brengen.

Maar wat dan? Ons bereiken berichten dat er door de deelnemers enorm werd uitgekeken naar de rally. Ook wij doen niets liever dan vertrekken naar Engeland om daar het volgende hoofdstuk aan het boek “Dutch Mini Rally” toe te voegen. We hebben het in maart 2020 zo kunnen regelen dat we de rally konden verplaatsen naar april 2021. Dat blijkt dus nu helaas geen haalbare kaart. Echter, jullie kennen ons, we zijn geen opgevers. Daarom hebben we de afgelopen weken de mogelijkheid onderzocht om de rally in het komend najaar te organiseren. We willen jullie graag waar voor je geld bieden. En we willen graag perspectief bieden. Natuurlijk is de eerste vereiste dat de seinen wat betreft Corona op groen staan. En dat we dus op een veilige en verantwoorde wijze een rally kunnen organiseren. Daar kunnen we helaas op dit moment nog geen zinnig woord over zeggen. Maar we hebben hoop en goede moed. Voor nu richten we ons op verplaatsing naar de eerste week van oktober 2021.

De onderhandelingen daarover lopen momenteel met de hotels en de boot. Zodra we meer duidelijkheid hebben over de haalbaarheid van ons plan, de gevolgen voor jullie inschrijving en de exacte datum, dan laten we jullie dat weten.

Jullie lezen het, het organiseren van een evenement is in deze tijd lastig omdat we helaas niet in de toekomst kunnen kijken. Toch spreken we gewoon de hoop uit dat we elkaar allemaal treffen in oktober in Dover!

Mochten jullie vragen hebben, neem gerust contact op met een van ons.

Namens het bestuur & de organisatie DMR.

Back To Top