skip to Main Content

DMR 2021 update

Nieuws over de Dutch Mini Rally in Engeland

Het zijn rare tijden. Dachten we in januari 2021 nog dat we in oktober 2021 wel in rustiger vaarwater terecht gekomen zouden zijn, moeten we nu constateren dat het nog steeds niet goed gaat met de besmettingen rond het Coronavirus en de mogelijkheden om naar het buitenland af te reizen. Het bestuur heeft daarom moeten besluiten om de rally te verplaatsen.

Als bestuur hebben we de afgelopen maanden niet stil gezeten. Oktober komt steeds dichterbij en ook wij moeten keuzes maken en beslissingen nemen over de door ons allen zo gewenste rally.

Het moge duidelijk zijn, het organiseren van een evenement in Engeland is, gezien alle recente ontwikkelingen, geen sinecure. Leek het van de zomer nog de goede kant op te gaan, er geldt momenteel nog steeds een negatief reisadvies voor Engeland. Naast alle ingewikkelde maatregelen m.b.t. het aantal testen en de verplichte quarantaine bij terugkomst in Nederland.

Voor ons staat de gezondheid van zowel de crew als de deelnemers onveranderd op de eerste plaats. We willen geen onnodige risico’s lopen betreffende ieders gezondheid, maar zeker ook financieel niet. En we willen en moeten ons aan de door de overheden uitgevaardigde regels houden, uiteraard. In ons geval dan met name de regels van Nederland en de U.K. – Engeland.

Het bestuur heeft daarom met pijn in het hart wederom moeten besluiten dat het organiseren van de Dutch Mini Rally in oktober 2021 niet mogelijk is. We hebben eigenlijk zo lang mogelijk gewacht, hopend dat er wellicht toch nog een mogelijkheid zou zijn. Wellicht gewacht tegen beter weten in. Maar het is nu de tijd dit besluit definitief te nemen en daarover jullie bij deze van op de hoogte te brengen.

Mogelijk verplaatsing naar mei 2022

Maar wat dan? Ons bereiken berichten dat er door de deelnemers enorm werd uitgekeken naar de rally. Ook wij doen niets liever dan vertrekken naar Engeland om daar het volgende hoofdstuk aan het boek “Dutch Mini Rally” toe te voegen. Jullie kennen ons, we zijn geen opgevers. We willen jullie graag perspectief bieden. Natuurlijk is een eerste vereiste dat de seinen wat betreft Corona op groen gaan. Daar kunnen we helaas op dit moment geen zinnig woord over zeggen, maar we hebben hoop en goede moed, daarom richten we ons nu op verplaatsing naar begin mei 2022. De organisatie kijkt of het mogelijk is om onder de eerder afgesproken condities en voorwaarden de rally te verplaatsen. De onderhandelingen daarover lopen momenteel met de hotels en de boot. Zodra we meer duidelijkheid hebben over de haalbaarheid van ons plan, de gevolgen voor jullie inschrijving en de exacte datum, dan laten we jullie dat weten.

Back To Top